Kiến thức công nghệ

  1. Rang và thử nếm đánh giá chất lượng cà phê mẫu của Starbucks
  2. Cà phê chế biến mật ong (bán ướt - honey process)
  3. Noelia nông trại của pablo bamaca ở Guatemala
  4. Andre Hakizimana: một nông trại hữu cơ ở Rwanda
  5. Mugaya: nhà máy chế biến cà phê cho hơn 900 nông dân ở kenya
  6. Xát vỏ và thịt quả cà phê trong chế biến ướt
  7. Tách chất nhầy cà phê trong chế biến ướt
  8. Làm khô cà phê thóc trong chế biến
  9. Xay xát và phân loại cà phê trong chế biến
  10. Los planes: nông trại của Irma Tocto ở Ecuador
Trang