Cà phê nhân xanh (Green coffee)

  1. Hệ thống phân loại cà phê nhân xanh arabica theo hiệp hội cà phê đặc sản mỹ (scaa)
  2. Gathaithi: Nhà máy chế biến của hơn 1.100 nông hộ ở Kenya
  3. Hệ thống phân loại cà phê nhân xanh robusta theo liffe
  4. Hệ thống phân loại cà phê robusta hảo hạng (fine robusta) theo cqi/ucda