Kinh nghiệm và kiến thức

  1. Cấu trúc ô rỗng (cell) của các tế bào hạt cà phê
  2. Cà phê có cần thêm đá, đường, sữa…?
  3. Tiêu chuẩn nước pha cà phê đặc sản theo SCA
  4. Các tiêu chuẩn thử nếm cà phê theo SCA
  5. Cà phê chế biến khô (natural process)
  6. Cà phê chế biến ướt (washed process)
  7. Thực vật học về cây cà phê
  8. Độ hòa tan của cà phê rang
  9. Rang và thử nếm đánh giá chất lượng cà phê mẫu của Starbucks
  10. Cà phê chế biến mật ong (bán ướt - honey process)
Trang