Kinh nghiệm và kiến thức

  1. Noelia nông trại của pablo bamaca ở Guatemala
  2. Andre Hakizimana: một nông trại hữu cơ ở Rwanda
  3. Mugaya: nhà máy chế biến cà phê cho hơn 900 nông dân ở kenya
  4. Xát vỏ và thịt quả cà phê trong chế biến ướt
  5. Tách chất nhầy cà phê trong chế biến ướt
  6. Làm khô cà phê thóc trong chế biến
  7. Xay xát và phân loại cà phê trong chế biến
  8. Los planes: nông trại của Irma Tocto ở Ecuador
  9. Halo beriti: trạm chế biến ướt của 750 nông hộ ở Ethiopia
  10. Pha cà phê espresso ở áp suất 6 bar
Trang