Kiến thức công nghệ

  1. Cách chiên nồi chảo inox không lớp chống dính mà không bị dính
  2. Cách chùi rửa nồi chảo inox
  3. NỒI BA LỚP
  4. NHƯ THẾ NÀO LÀ THÉP KHÔNG RỈ INOX 304 (STAINLESS STEEL 18/10)
  5. Cấu trúc ô rỗng (cell) của các tế bào hạt cà phê
  6. Cà phê có cần thêm đá, đường, sữa…?
  7. Tiêu chuẩn nước pha cà phê đặc sản theo SCA
  8. Các tiêu chuẩn thử nếm cà phê theo SCA
  9. Cà phê chế biến khô (natural process)
  10. Cà phê chế biến ướt (washed process)
Trang