Cafe d'Or 1857 giới thiệu bài viết của đội La Marzocco về những trải nghiệm khi pha cà phê espresso ở áp suất thấp hơn áp suất tiêu chuẩn hiện nay (9 bar - áp suất được cài đặt từ hầu hết các hãng sản xuất máy pha):