Pha chế (Brewing)

  1. Độ hòa tan của cà phê rang
  2. Pha cà phê espresso ở áp suất 6 bar
  3. Cà phê pha máy espresso có cần thêm miếng lọc trên hay dưới lớp bột?