Pha chế (Brewing)

  1. Pha cà phê espresso ở áp suất 6 bar
  2. Cà phê pha máy espresso có cần thêm miếng lọc trên hay dưới lớp bột?