Từ khi được phát minh đến nay, máy pha cà phê espresso đã được cải tiến không ngừng