Thử nếm cà phê (Cupping)

  1. Cà phê có cần thêm đá, đường, sữa…?
  2. Tiêu chuẩn nước pha cà phê đặc sản theo SCA
  3. Các tiêu chuẩn thử nếm cà phê theo SCA
  4. Rang và thử nếm đánh giá chất lượng cà phê mẫu của Starbucks