LIFFE là tên tiếng Anh viết tắt của London International Financial Futures & Options Exchange (Thị Trường Tài Chính Giao Dịch Hàng Hóa Tương Lai và Quyền Chọn Luân Đôn), sau một loạt các vụ sáp nhập, mua lại và đổi tên (Euronex.LIFFE, NYSE Euronext), 2013 nó đã được đổi tên là ICE Futures Europe thuộc sở hữu của Intercontinental Exchange (ICE). 

Tất cả cà phê nhân xanh Robusta đưa vào giao dịch trên sàn được LIFFE chuẩn hóa thành 5 loại chất lượng theo lỗi, tạp chất và kích cỡ với những mức giá tương ứng cho từng lô (lot), khối lượng mỗi lot 10 tấn, cùng với nhiều điều khoản của hợp đồng.

Khối lượng mẫu phân tích (của mỗi lô hàng) là 300g và phân loại theo các chỉ tiêu cụ thể sau:

Trong đó:

  • Nhân lỗi bao gồm: nhân đen, mảnh vỡ nhân, quả khô và hạt mốc.
  • Tạp chất là bất kỳ vật thể lạ (không kể hạt cà phê, một phần hạt hay quả), que cành, đất, đá và vỏ quả khô.
  • Lỗi và Tạp chất được tính theo phần trăm khối lượng.
  • Lô hàng không có mùi lạ, mốc, men hay khói.

Chú ý rằng LIFFE đề cập đến thử nếm cũng như các nhân bị lỗi khác (ngoài các lỗi nêu trên) hay ẩm độ... là chỉ tiêu trong phân loại cà phê nhân xanh.

Hệ thống phân loại chất lượng cà phê nhân LIFFE này hầu như được sử dụng chính cho cà phê thương mại (commercial) trên thế giới. Số liệu về giá, số lô cũng như loại chất lượng được mua bán và lượng tồn kho được niêm yết công khai trên sàn giao dịch.

 

 

-----------------------

Nguồn tham khảo:

EXCHANGE CONTRACT NO.409. ROBUSTA COFFEE FUTURES CONTRACT. Contract terms - Issue date: 27 December 2007. Administrative procedures - Issue date: 27 December 2007. Delivery months November 2008 onwards.