Các tiêu chuẩn là công cụ tham chiếu đáng tin cậy được thiết lập bởi các chuyên gia am hiểu về chúng. Tiêu chuẩn SCA là một khuyến nghị chất lượng cao của Ủy ban Tiêu chuẩn. Đây là một thước đo có thể định lượng và định tính được, dựa trên thử nghiệm khoa học, thiết lập các giá trị và/hoặc phạm vi giá trị cho cà phê.

Hiệp hội Cà phê Đặc sản (Specialty Coffee Association - SCA) đã xác định các tiêu chuẩn sau đây đối với nước dùng để pha cà phê đặc sản. Theo SCA, để chiết xuất các chất cà phê có chất lượng vượt trội, nước pha phải có những đặc điểm sau:

Trong đó:

  • Mùi xác định bằng cách dựa vào cảm quan khứu giác.
  • Màu sắc xác định bằng cách dựa trên cảm quan thị giác.
  • Mục tiêu: là điểm mong muốn nhất trong Phạm vi chấp nhận được, mặc dù nằm trong phạm vi được coi là đạt tiêu chuẩn. Sự dao động này được đưa ra để xem xét các hoàn cảnh trong thực tế và Mục tiêu đưa ra phép đo tối ưu của từng đặc tính để phấn đấu.

 

--------------------

Theo:

Specialty Coffee Association (SCA). Water standards