Các tiêu chuẩn là công cụ tham chiếu đáng tin cậy được thiết lập bởi các chuyên gia am hiểu về chúng. Tiêu chuẩn SCA là một khuyến nghị chất lượng cao của Ủy ban Tiêu chuẩn. Đây là một thước đo có thể định lượng và định tính được, dựa trên thử nghiệm khoa học, thiết lập các giá trị và/hoặc phạm vi giá trị cho cà phê.

Hiệp hội Cà phê Đặc sản (Specialty Coffee Association - SCA) đã xác định các tiêu chuẩn sau đây cho việc thử nếm cà phê:

 1. TỶ LỆ GIỮA CÀ PHÊ VÀ NƯỚC TRONG THỬ NẾM

Khi thử nếm, sử dụng tỷ lệ 8,25 gam cà phê hạt (± 0,25 gam) với 150 ml nước (tỷ lệ Nước:Cà phê = 150:8,25 = 18,1818181818).

Khi điều chỉnh cà phê và nước khác lượng trên, tỷ lệ lượng sử dụng thay đổi tương ứng là 0,055 gam cà phê trên 1 ml nước.

    2. CỐC THỬ NẾM

Cốc thử nếm phải được làm bằng vật liệu thủy tinh hoặc gốm. Chúng phải có thể tích từ 207 ml đến 266 ml, với đường kính miệng cốc từ 76 - 89 mm. Tất cả các cốc được sử dụng phải có thể tích, kích thước và chất liệu sản xuất giống hệt nhau và có nắp đậy.

    3. NHIỆT ĐỘ NƯỚC THỬ NẾM

Nhiệt độ nước thử nếm phải đạt 92,2 - 94,4°C khi rót vào cà phê bột.

    4. NƯỚC THỬ NẾM

Nước thử nếm đáp ứng tất cả các yêu cầu được liệt kê trong TIÊU CHUẨN NƯỚC PHA CÀ PHÊ ĐẶC SẢN THEO SCA.

    5. XAY BỘT THỬ NẾM

Cà phê dùng để thử nếm phải được xay sao cho 70 - 75% bột xay lọt qua sàng lưới 20.

    6.  RANG THỬ NẾM

Quá trình rang cà phê để thử nếm sẽ mất từ 8 đến 12 phút và sẽ được thử nếm sau khi rang trong khoảng từ 8 đến 24 giờ.

    7.  MỨC ĐỘ RANG THỬ NẾM

Mức độ rang để thử nếm phải được đo trong khoảng từ 30 phút đến 4 giờ sau khi rang, bằng cách sử dụng cà phê bột theo tiêu chuẩn XAY BỘT THỬ NẾM (SCA) và được đo trên cà phê ở nhiệt độ phòng. Cà phê phải đáp ứng các phép đo sau với sai số ± 1 đơn vị:

   • Agtron "Gourmet": 63
   • Agtron "Commercial": 48
   • Colortrack: 62
   • Probat Colorette 3b: 96
   • Javalytics: sử dụng giống thang đo Agtron "Gourmet" hay "Commercial"
   • Lightells: sử dụng giống thang đo Agtron "Gourmet"
   • RoastRite: sử dụng giống thang đo Agtron "Gourmet"

 

   8. KÍCH THƯỚC PHÒNG THỬ NẾM

Kích thước tối thiểu của phòng thử nếm (có một bàn thử nếm) không được nhỏ hơn 10,22 m². Phòng thử nếm phải có kích thước đủ để có thể chứa tất cả người đến thử nếm cùng một lúc.
Mỗi bàn thử nếm phải có không gian 91 cm xung quanh bàn cho người thử nếm. Không có đồ nội thất hoặc đồ đạc nào khác cách bàn thử nếm gần hơn 91 cm. Nếu hai hoặc nhiều bàn trong phòng thử nếm, thì giữa hai bàn cách nhau 1,5 m.

    9.  MUỖNG THỬ NẾM

Muỗng thử nếm phải chứa được 4 - 5 ml cà phê nếm và làm bằng kim loại không phản ứng/không ảnh hưởng hương vị (với cà phê thử nếm).

    10.  BÀN THỬ NẾM

Bàn thử nếm (cho 6 người) phải có diện tích bề mặt ít nhất là 0,93 m². Bàn thử nếm phải có chiều cao thoải mái cho mọi người thử nếm, chuyên gia và người khuyết tật. (Bàn thử nếm phải đứng yên và người thử nếm phải di chuyển quanh bàn. Bàn xoay không hiệu quả và không cho phép mỗi người thử nếm trực tiếp trải nghiệm việc nếm của riêng mình và chỉ nên được sử dụng trong các tình huống đặc biệt khi người nếm không có khả năng di chuyển).

 

 

--------------------

Theo:

Specialty Coffee Association (SCA). Cupping standards